Leidinggeven: “Hoe maak je van gewone teams high performance teams?”

Zomerserie artikelen over talentrijke werknemers behouden door te bouwen aan vertrouwen, door Sanneke Kats | Kats en coaching

Wat is jouw uitdaging als leidinggevende in deze tijd?
* …waarin je talentrijke werknemers graag wilt behouden, want zie maar eens nieuwe collega’s te vinden.
* …waarin het een kunst is om de jonge generatie die begonnen is in coronatijd goed te laten landen in organisaties waar hybride wordt gewerkt.


Met deze vraag in het achterhoofd én kennis over het behouden van talentrijke werknemers, is deze zomerserie met vier artikelen voor leidinggevenden geschreven. Waarin ik uitdagingen van leidinggevenden uit de praktijk onder de loep neem en schrijf over hoe je door te bouwen aan een klimaat van vertrouwen je werknemers kunt binden en boeien, zonder heel veel extra tijd..

“Hoe maak je van gewone teams high performance teams?”

Product Owner en Veranderexpert Andries Hogeveen bij de NS vroeg zich dit in geleden in 2016 af. Er kwam in die tijd een uitnodiging voorbij van een seminar van Stephen M.R. Covey (de zoon van…) over ‘The Speed of Trust’ en hoe je high performance teams creëert door te bouwen aan vertrouwen. Hij was toen changemanager en leidde twee teams met consultants en medewerkers van Vesting Finance.

Het gelijknamige boek dat Covey uitgaf in 2006 raadde Andries mij aan, omdat hij er zoveel profijt van heeft gehad bij het (versneld) halen van resultaten en het begeleiden van projecten en teams. Ik heb hem geïnterviewd over hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen.

Ik ken Andries uit de tijd waarin ik bij e-office werkte als adoptie-consultant voor Microsoft technologie en hij bij Rabobank als projectmanager Virtueel Samenwerken. Andries is nu veranderexpert bij de NS en werkt als Product Owner in een multidisciplinair team dat ‘Agile werken’ toepast in het dagelijkse werk. In het kader van de zomerserie artikelen spreek ik hem over zijn uitdaging, zijn ervaringen, het boek van Covey én hij geeft concrete tips voor leidinggevenden.

“The Speed of Trust”

Eerst over het boek. Stephen M.R. Covey schrijft over het versnellen van resultaten door continu aan vertrouwen te werken. Aan de hand van 5 ‘golven’ van vertrouwen neemt hij zelfvertrouwen (geloofwaardigheid) , relatie-, organisatie-, markt- en maatschappijvertrouwen in zijn boek onder de loep. De eerste golf gaat over het aanpakken van je eigen geloofwaardigheid als leider, door aan vier kernfactoren (integriteit, intentie, kunnen, resultaat) te werken.

Je hebt je jaren geleden verdiept in hoe je high performance teams creëert aan de hand van Covey’s gedachtegoed over vertrouwen. Welke golf of golven van vertrouwen uit zijn boek heb jij toegepast en wat was het effect?

“De eerste twee golven: geloofwaardigheid en relatievertrouwen! Ik ben heel erg gespitst op mijn eigen geloofwaardigheid. Dat is bij alle stakeholders in een project. Zodra dit in het gedrang zou komen, heeft dit absoluut invloed op mijn relatie met anderen. Ik ben daar heel scherp op en laat alles vallen om dat op te lossen, want je krijgt een stapeleffect in negatieve zin. Het omgekeerde is ook waar. Mensen willen met je samenwerken als je aan je eigen geloofwaardigheid werkt. Ze vertrouwen je en je krijgt er hun vertrouwen voor terug. Een echte versneller voor resultaten, want het resultaat was een verdubbeling van productiviteit, plezier in het werk en daardoor laag verloop!”

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Welke van de vier kernfactoren rondom geloofwaardigheid heb je ingezet?

“Vertrouwen opbouwen als basis voor een goede relatie. We weten het, we voelen het, maar toch.. Het gaat bijvoorbeeld om integriteit, je waarden en intentie naleven, het belang van de ander boven eigenbelang kunnen zetten en de moed hebben om te doen wat juist is, ook als dat lastig is. De intenties die uit je persoonlijke waarden komen, oprechte interesse hebben in de ander, actief zoeken naar wat goed is voor de ander en laten zien wat jouw bedoelingen zijn. Geen dubbele agenda!

Van belang is ook, hoe ziet je CV eruit, wat heb je al laten zien, kun je de klus aan waar je voor opgesteld staat? Laat zien hoe je in je werk en in het leven staat, jouw eigen stijl, jouw unieke manier waarop je dingen doet. Zoals eerder al aangegeven, je geloofwaardigheid en doen wat je belooft is cruciaal om in jezelf te vertrouwen en het vertrouwen van anderen te krijgen. Een ander kijkt hierbij vooral naar wat je al hebt laten zien, wat je nu toevoegt en wat ze van jouw kunnen verwachten.”

Bouwen aan vertrouwen, begint met niet teveel beloven. Houd het realistisch en haalbaar, anders wordt het lastig resultaat te halen en dat doet afbreuk aan je geloofwaardigheid.”

Resultaten en acties tellen

Andries vervolgt: “Een andere is: meteen resultaat halen, laten zien dat je het samen kunt en je eigen beloftes waarmaken. Zodra ik merk dat dit mogelijk niet gehaald gaat worden, trek ik in het team of bij een teamlid op tijd aan de bel en bespreken we met elkaar hoe dit zo gekomen is en wat we hieraan gaan doen. Ik kijk ook naar de acties van mensen. Doen ze wat ze zeggen dat ze doen? De geloofwaardigheid van de ander is net zo belangrijk en zo bouw je aan vertrouwen.

Ik voer overigens sowieso veel gesprekken met iedereen, vaak over de kleine dingen. Ik werk dus ook heel bewust aan de relatie. Ik vertel soms voorbeelden over hoe ik bepaalde zaken zelf heb aangepakt. En we vieren successen als het goed gaat!”

Waar ben je weleens tegenaan gelopen en wat heb je toen ondernomen?

“Ik houd mijn ogen en oren open binnen mijn team. Dat is wel lastiger geworden met hybride vormen van samenwerken. Denk aan het voeren van een meer gevoelig feedbackgesprek. Dat doe ik het liefste fysiek, 1-op-1.

Een andere: soms komt iemand terug op een eerder genomen besluit. Naar mijn idee zijn besluiten ook besluiten en ik vraag om commitment want iedereen moet er vanaf het begin af aan achter staan. Als daar achteraf meer dan één keer kritiek op is, dan ga ik hierover het gesprek aan. Dit komt niet zozeer uit het boek van Covey, maar heb ik door de jaren heen geleerd.”

Wat raad jij leidinggevenden aan in hun rol meer of minder te doen en wat lost dit op?

Neem meer de tijd om zaken te doorgronden en daar bewuster van te worden. Mensen in het algemeen, maar ook leidinggevenden zijn vluchtiger geworden, nemen minder tot zich en zijn alweer met de volgende vergadering bezig. Teamleden voelen dit aan en voelen zich daardoor onbegrepen. Ze voelen zich niet gehoord, niet meegenomen, niet voor vol aangezien.

Luister naar de mensen vanuit echte oprechte nieuwsgierigheid, investeer in mensen, zorg ervoor dat ze zich gezien en gehoord voelen, ook al gaat het om hele kleine dingen. Ieder heeft zijn eigen expertise en biedt daarin structuur en zichtbaarheid. Zo voelen ze zich betrokken, loyaal en gaan met meer plezier aan het werk. Zorg dat je oprecht bent. Leef met je mensen in het hier en nu en weet waar mensen nu mee zitten, hier voelsprieten voor hebben, is cruciaal. Neem daar dus de tijd voor, het is goud waard!”

Met veel dank aan Andries voor dit boeiende interview over leiderschap waarin vertrouwen een cruciale rol speelt om een high performance team te creëren !

Utrecht, 4 augustus 2022

Bron foto’s boek en tekening: bol.com en Pixabay

Dit is het derde en laatste artikel van de zomerserie. Vorige artikels en andere berichten vind je op mijn blog of via mijn LinkedIn profiel.

Heb je een specifieke vraag of uitdaging gerelateerd aan dit onderwerp of dit boek en wil je direct advies? Boek hier een kosteloze online call van een half uur waarin ik je advies op maat geef.

Webinar “Ontdek hoe je talentrijke werknemers behoudt in weinig extra tijd”

Regelmatig geef ik een kosteloze webinar voor leidinggevenden die hun talentrijke werknemers willen behouden.

Interesse? Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Over de auteur:

Sanneke Kats begeleidt en coacht organisaties en hun leidinggevenden op zo’n manier hun rol in te vullen dat ze met weinig extra tijd hun talenten in hun team weten te behouden en tegelijkertijd het onderling vertrouwen vergroten.

Ze coacht daarnaast werknemers in het vergroten van hun zelfvertrouwen, zodat zij weer gaan doen wat zíj belangrijk vinden in plaats van uitdagingen te vermijden.

Laat een reactie achter